Du kan hitta en inspelad version här på factor10's Solidtango.

En kort sammanfattning av webinariet:

  • Vilka möjligheter öppnar 5G upp för utveckling av ekosystem?
  • Kommer 5G påverkara digitaliseringen och i så fall hur?
  • Hur ser tidslinjen ut om jag vill använda 5G i min kommande plattformsstrategi?

Den 11/10 kl 08:30-09:00 kommer Markus Persson, ansvarig för betallösningar på Ericsson, att bringa klarhet i ovanstående frågor och många fler.

Anmäl dig till frukostwebinariet med ett mail till yes@factor10.com

Välkommen!

"Är detta för mig?". Målgruppen är alla somma är intresserade av affärs- och mjukvaruutveckling i allmänhet och plattform som affärsstrategi i synnerhet.