Skip to content

Breakfast-webinar: Will 5g become the 6th gear for platforms? (webinar in Swedish)

The second webinar of 2022 on the subject of Value Creating Software. Click to view the recorded version!

Du kan hitta en inspelad version här på factor10's Solidtango.

En kort sammanfattning av webinariet:

  • Vilka möjligheter öppnar 5G upp för utveckling av ekosystem?
  • Kommer 5G påverkara digitaliseringen och i så fall hur?
  • Hur ser tidslinjen ut om jag vill använda 5G i min kommande plattformsstrategi?

Den 11/10 kl 08:30-09:00 kommer Markus Persson, ansvarig för betallösningar på Ericsson, att bringa klarhet i ovanstående frågor och många fler.

Anmäl dig till frukostwebinariet med ett mail till yes@factor10.com

Välkommen!

"Är detta för mig?". Målgruppen är alla somma är intresserade av affärs- och mjukvaruutveckling i allmänhet och plattform som affärsstrategi i synnerhet.