Swetugg 2017

factor10’s Petter Wigle will give the following presentation at Swetugg:
“Hur du slutar med feature-brancher och börjar älska
produktionsmiljön”.